• مدرسة العائلة المقدسة للتعليم الخاص - الناصرة
  • בית ספר המשפחה הקדושה לחינוך המיוחד – נצרת
  • Holy Family School For Special Education – Nazareth
  • Scuola Sacra Famiglia - Nazareth
PlayPause
Slider

חינוך וטיפול

אומנות אמצעי עזר למחשב גינון הידרותרפיה הפרעות בתקשורת טיפול במוסיקה מורות תומכות ללקות ראיה סנוזלן ספרייה פיזיותרפיה ריפוי בעיסוק שירותי בריאות שירותים סוציאלים שירותים פסיכולוגיים תקשוב וטכנולוגיה מסייעת

אומנות

האומנות היא שם כולל לפעילויות האנושיות שאינן נעשות ע"פ תבניות פעולה קבועות, מחייבות ומוגדרות מראש, אלא נתונות לשיקול דעתו של האמן ומתבססות על כישרונו המיוחד.
עיסוקה הקלאסי של אומנות הוא יצירה וחיקוי ע"י טכניקות שונות.

אמצעי עזר למחשב

אמצעי עזר למחשב

גינון טיפולי

שירות טיפוליים – גינון טיפולי HORTICULTURAL THERAPY
1. בספטמבר 2003 הוגשמה בניית הפרויקט – הכולל חממה טיפולית, בית – רשת עם ערוגות מוגבהות, חדר סגור המותאם לעבודה, וסככה צל ובה מתקן קבוע לישיבה, המאפשר עבודה נוחה וארוחות בתוך הטבע.
2. התכנון לעתיד הינו הגדלת השטח ויצירת משטחים ניגשים לכל האוכלוסייה במרכז ובכל מזג אוויר.
3. המחקרים שנערכו בתחום זה הצביעו על כך שיתרונותיו של הגינון הטיפולי מתקדם בארבעה מישורים:
– המישור הפיזי: מתקיימת היום במתחם המיועד, הכולל חממה טיפולית, בית רשת בו עוסקים החניכים בכל עבודות המשתלה, וערוגות אשר חלק מחניכים מסוגלים לטפל בהן. הקמנו סככת צל ובה מתקן קבוע לישיבה, המאפשר עבודה נוחה וארוחות בחיק הטבע. הוכשר גם חדר

הידרותרפיה

שחיה נחשבה מאז ומתמיד לאחד מענפי הפעילויות הגופניות המועילות ביותר לאדם מבחינה בריאותית. תרומת הפעילות הגופנית במים לאדם, עולה אין שיעור כשעוסקים בשיקום תפקודים שנפגעו.

הפרעות בתקשורת

תקשורת היא תהליך של העברת מסרים מאחד לשני באמצעות שפה מילולית ולא מילולית .
תקשורת הינה חלק בלתי נפרד מהתפקוד היומיומי- מיומנויות תקשורת בסיסיות הן קריטיות להתפתחות שכלית, חינוכית, חברתית ורגשית .

טיפול במוסיקה

טיפול במוסיקה הינו תחום בו המטפל המוסמך משתמש במוסיקה ככלי להשגת מטרות יחידניות או קבוצתיות לא מוסיקאליות שעונות על צרכים פיזיים,רגשיים, קוגנטיביים וחברתיים תוך השתתפות במוסיקה.
מטרת טיפול זה היא השגת שינוי בחיים של המטופל והפיכת הקשיים לכלים מותאמים להבנת וקבלת המציאות וההבעה העצמית.

מורות תומכות ללקות ראיה

תחום לקויי ראייה ועיוורים נבנה דרך מודל תמיכה מחוזי. הפיקוח הארצי אחראי על מתן שירותי תמיכה ייחודיים, המותאמים לכל תלמיד לקויי ראייה בכל מסגרת בה הוא לומד, עד אחרון התלמידים , באמצעות מתי"אות מחוזיות מתמחות בלקות ראייה , והפיקוח הרפרנט של המתי"אות.

סנוזלן

סנוזלין הינה סביבה טיפולית המכילה גירויים חושיים מגוונים.
השיטה פותחה לראשונה בהולנד, ובשנת 2000 בית ספר המשפחה הקדושה אימץ גישה טיפולית זו לעבודה עם ילדים עם צרכים מיוחדים הלומדים במסגרת.

ספרייה

תלמידים המוגבלים מבחינה פיזית וקוגניטיבית מתקשים ברכישת מיומנויות שפה כתובה ודבורה.בד"כ חשיפתם לעולם הספר היא מצומצמת, שפתם דלה, עולם התכנים והמושגים שלהם מצומצם והם חווים קושי בניהול שיח דיבור ובהבעת מחשבות ורגשות.

פיזיותרפיה

שירותי הפיזיותרפיה הינם חלק משירותי מקצועות הבריאות הרב תחומיים הניתנים בבית הספר.
על פי חוברת "קווים מנחים לעבודת מטפלים ממקצועות הבריאות במערכת החינוך" , מקצוע הפיזיותרפיה מתמחה ביכולת התנועה של האדם ובהשלכות של יכולת זו על תפקודו. מטרות הטיפול הפזיותרפי מגוונות ומשתרעות על הקשת הרחבה שבין שיקום יכולות שאבדו או טרם נרכשו לבין שימור מצב קיים ומניעת החרפה.

ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק הנו מקצוע טיפולי שיקומי מטרתו לעזור לתלמידים בבית הספר בביצוע ובהשתתפות בתפקודי יומיום, תפקודי למידה, תפקודים חברתיים, משחק ושעות פנאי..בהתאם לגיל, יכולות וצרכים ובעלי חשיבות לאיכות חיו של התלמיד.

שירותי בריאות

מטרת העל של שירותי הבריאות בבית הספר היא לאפשר לתלמידים לממש את מלוא הפוטנציאל הבריאותי שלהם. תפקיד האחות בבית הספר כולל בין היתר הערכת צרכים בריאותיים של התלמידים ,איתור תלמידים בסיכון בריאותי,התנהגותי וחברתי ,הפעלה והטעמת תוכניות קידום בריאות,יעוץ והדרכת התלמידים,הצוות החינוכי וההורים.

השירות הסוציאלים

תפקיד העובד הסוציאלי בבית הספר
מתן מידע מפורט למשפחות על המסגרת והשירותים שהיא מעניקה, על מנת לאפשר להם לבחור את המיטב עבור ילדיהם .

השירותים הפסיכולוגיים

השירותים הפסיכולוגיים

תקשוב וטכנולוגיה מסייעת

הטכנולוגיה התפתחה בצורה מואצת וחדרה בשנים האחרונות לכל התחומים, שנתה את אורח חיינו ואת צורת התפקוד בתחומי העיסוק השונים. ההתפתחות הטכנולוגית השפיעה במידה רבה על תחומי החינוך, הבריאות והשיקום וקידמה אותה לרבדים חדשניים שמטרתם בין היתר שיפור איכות חיים של תלמידים עם צרכים מיוחדים.